Krops- og åndedrætsterapi

som en del af det psykologiske behandlingsforløb

Klinikfællesskab med åndedrætsterapi

I foråret indledte jeg samarbejde med en krops- og åndedrætsterapeut og har nu et klinikfællesskab hvor vi sammen udvikler nye tiltag om at skabe de bedste forløb for klienter, der har brug for i højere grad at arbejde i forbindelsen mellem krop og psyke – dette kan omhandle sensitivitet, angst, stress, udbrændthed, belastningsreaktioner, PTSD og tidlige traumer.

Jeg er selv uddannet krops- og åndedrætsterapeut i 2007 og anvender stadig en del af metoderne, men den egentlige kropsterapi er jeg gået væk fra. Da jeg selv hele tiden udvikler, men også går nye veje i mine behandlingsudbud, har jeg måttet sande at jeg ikke kan forblive skarp på det hele. Jeg har med blandet succes henvist til kropsterapeuter andre steder, og efter det en enkelt gang førte til en gentraumatisering af gammelt materiale, midt i en svær periode for klienten, besluttede jeg at jeg ville invitere krops- og åndedrætsterapeuter til et tæt samarbejde om den enkelte klient.

Efter i et år med erfaringer i denne type af samarbejde, hvor jeg til stadighed har superviseret de enkelte forløb, har der vist sig at være langt større effekt, end jeg havde kunnet forudse. Det er meget glædeligt for den enkelte klient, og for mig som behandler.

Der vil blive etableret et nyt klinikfællesskab hvor jeg har den faglige ledelse, og kan sikre at psykologien er grundlaget i behandlingen, og hvor krops- og åndedrætsterapien er et supplement hertil.

Hvad er krops- og åndedrætsterapi?

I åndedrætsterapi bruges blandt andet bevidst sammenhængende vejrtrækning, og i kombination med blid afspænding skabes en unik metode til at løsne kroppens uhensigtsmæssige spændinger og blokeringer. Spændinger som vi alle bærer rundt på og som dukker op i form af smerte, ømme muskler, negative tanker og følelser.

Under en session af bevidst sammenhængende vejrtrækning ligger du behageligt og blødt på ryggen fuldt påklædt med et tæppe over dig, mens du bliver guidet til at fjerne fysiske, mentale og følelsesmæssige blokeringer via en nem og blid åndedrætsteknik. Behagelig musik understøtter metoden.

Efter åndedrætsterapi vil du føle dig meget afslappet og let. Det anbefales at du efter en session forholder dig i ro, og kan slappe af i minimum 12 timer efterfølgende.

Åndedrætsterapi som behandling

Åndedrætsterapien kan både skabe større selvbevidsthed, øge selvfølelsen og dermed afhjælpe angst, den kan reducere stress og give større overskud i hverdagen. Men den kan også forløse gamle følelsesmæssige traumer på en meget blid og støttende måde, som betyder at risikoen for gen-traumatisering er minimal.

Dette skyldes at forløsningen kan ske uden for bevidstheden, men blot som en mere kropslig reaktion (hvor kroppen blot slipper de spændinger som de svære følelser skabte), men også at behandlingen foregår i en afslappet tilstand med mere ro til at mærke og se situationen. Ved dette indlejres det gamle følelsesmæssige traume i en ny type af erindring, i en anden kropslig og mental tilstand, som ikke har samme anspændthed. Dette betyder at centralnervesystemet ikke i samme grad bliver antændt til kamp/flugt, når erindringen (eller blot det følelsesmæssige aftryk) dukker op i hverdagssituationer. Dette er altså for alvor en metode der som en del af det kognitive og adfærdsterapeutiske forløb hos mig, kan afhjælpe tilstande der særligt har en kropslig forbindelse, som nævnt ovenfor.