Er du redder

- med tegn på stress, udmattelse og måske endda udbrændthed, så er erfaringsudveksling måske noget for dig?

Undersøgelse af ambulancereddernes oplevelser af psykiske påvirkninger


Som beskrevet i artikel i Berlingske d. 14.2.2019 blev jeg i forbindelse med undersøgelse af ambulancereddernes oplevelser af psykiske påvirkninger i 2013, bedt om at afkorte den oprindelige rapport. Undersøgelsen blev udført for 3F blandt Falck-reddere. Da undersøgelsens resultater har haft stor betydning for ambulanceredderne generelt, er det relevant at de kan tilgå den oprindelige rapport. Undersøgelsen indeholder deres egne forslag til forbedringer. Redderne har oplevet at undersøgelsen har givet dem en stemme, og en forståelse af at deres oplevelser ikke er individuelle men organisatoriske, og som en effekt af en stor udvikling i den præhospitale indsats, med systemer, faglighed og nye arbejdsprocesser, med kvalitetssikring som stort fokus. Resultaterne peger på at det er vigtigt at evaluere denne udvikling, og konsekvenserne for det psykiske arbejdsmiljø.

Jeg har ved en rundspørge udført en follow-up undersøgelse, der ydermere påpeger at de senere års overenskomster har betydet et voldsomt øget arbejdspres.
Resultatet af denne undersøgelse blev bragt på Jyllands-Posten Finans. Læs artiklen her.


Follow-up spørgeskema

Undersøgelse af danske ambulanceredderes oplevelser af det psykiske arbejdsmiljø (2019)

Sagt af redderne

Tilbud: Erfaringsudveksling for ambulancereddere


Tag hånd om din egen tilstand, og kom på landet til samtaler om psykiske påvirkninger i arbejdet, hvadenten det omhandler det psykiske arbejdsmiljø, vilkårene i arbejdet eller ture der bygger sig op. Mange reddere har oplevet at det gør en forskel at få tømt ud i bagagen, og finde sin egen måde at håndtere frustrationerne på. Tilmeld dig et gruppeforløb på landet, og tag hånd om din egen tilstand.


I 2013 undersøgte jeg ambulancereddernes oplevelser af de psykiske påvirkninger i arbejdet, og hvordan de håndterede det. Resultatet var overraskende, det var ikke turene der i sig selv havde den største påvirkning, det var redderne stort enige om at de påvirkninger skulle de nok klare, men det der har den mest negative påvirkning, er følgevirkningerne af et fag i rivende udvikling – både fagligt, organisatorisk og stadigt nye arbejdsprocesser, og deri gentagne oplevelser af ikke at blive lyttet til af hverken arbejdsgiver eller fagforening.

I 2014 var jeg landet rundt og har vel samlet set talt med godt 500 reddere, og der var bred enighed om at resultatet af undersøgelsen kan genkendes.
I årene siden er jeg blevet kontaktet af reddere der havde behov for et individuelt behandlingsforløb, og jeg bliver stadig kontaktet af de informanter jeg havde i undersøgelsen. Mange oplever at der ikke er sket de store ændringer, og flere angiver at den bekymring jeg dengang udtalte om reddernes psykiske helbred ikke ser ud til at være blevet afhjulpet med nødvendige tiltag. Dette handler både om at der bliver justeret i arbejdsvilkår, men også at der iværksættes den nødvendige kontinuerlige supervision.

Jeg har derfor besluttet at udbyde samtalegrupper til de reddere, der oplever at være påvirket, men er i tvivl om hvad de kan gøre ved det. Dette er muligheden for at gøre noget for dit velbefindende.

Det er vigtigt at blive bevidst om den mere usynlige påvirkning der kan finde sted i dagligdagen, men også at blive bevidst om hvorvidt der har opbygget sig en akkumuleret belastning, der kan udvikle sig til en belastningsreaktion, og dermed langtidssygemelding. Jeg vil udbyde forløb for ambulancereddere, på tværs af land og entreprenør til at afhjælpe stress, belastninger, udmattelse og evt. udbrændthed, før det fører til en sygemelding.

Kategorier af ture

RødOrangeBlåGrønLilla
Glemmes aldrig – der er et tydeligt indtryk og en ret præcis erindring med helt konkrete detaljer af stedet, skaden, situationen, skæbner.Er lagret i mere overordnede kategorier, men også med detaljer. Der skal et clue til at hente det frem, fx at man kører forbi stedet eller at en anden nævner det, og man husker indtrykket.Husker fragmenter, men måske mest i overordnede kategorier. Der er ikke efterladt større indtryk.Glemmes når man kører derfra, der er ikke nogen sikker erindring ved et clue. Huskes fordi man måske tog fejl, begik fejl eller oplevede at man var usikker på om kompetencer rakte til at udføre opgaven. Blev i tvivl om sine beslutninger. Fx. som nyuddannet.
Oplever du blot nogle af følgende tegn på belastning, vil jeg bede dig kontakte mig:
 • Irritabilitet
 • Søvnløshed
 • Indre uro/rastløshed
 • Stigende negativitet
 • Aftagende interesse for andre
 • Mindre glæde
 • Gennemgribende træthed eller udmattelse
 • Manglende energi og lyst
 • Humørsvingninger
 • At nærmeste pårørende taler om at du forandrer dig eller har forandret dig
 • At andre siger du virker tyndslidt
 • At du kan ’fare sammen’ ved høje lyde/udkald
 • Du er blevet mere opgivende og isolerer dig både privat og kollegialt

Praktisk

En gruppe vil max bestå af 6 reddere. Vi mødes hver 4. uge i 3 timer. Her vil vi både tale om hvad der belaster og jeg vil introducere jer for afslappende teknikker og øvelser, som du kan bruge i din hverdag – også i ambulancen med din makker.
Pris pr. gang er 600 kr.