Metoder

Samtaleterapi, mindfulness, åndedræt, visualisering og kropsterapi – mulighederne er mange

Mine erfaringer med terapeutisk arbejde

Om mig

Du må give tid og plads til at arbejde med i terapien, også mellem sessionerne. Det gælder både at mærke dine følelser på nye måder, få nye indsigter undervejs, men også at afprøve de strategier jeg vejleder dig i – så vil terapien få den bedst mulige effekt.


Samarbejdsrelationen

Det er dig der gør arbejdet, og mig der bidrager i processen!

Den dybere indsigt i dig selv som grundlag for forandring

Det kræver mod at skabe forandringer!

Individuelle forløb

0
For et interview på 45 min.
0
For en session på 60 min.

Parforløb

0
For et interview på 60 min.
0
For en session på 60 min.
0
For en session på 90 min.

Interviewet er en opsamling af viden om dig, og samtidig en mulighed for dig til at vurdere om du mener vi kan arbejde sammen. Forstår vi det samme ved det samme? Og kan du forpligte dig i et forløb? Det er vigtigt at træffe et bevidst valg, førend man forpligter sig.

Betal via din sygeforsikring.