Metoder

Samtaleterapi, mindfulness, åndedræt, visualisering og kropsterapi – mulighederne er mange

Mine erfaringer med terapeutisk arbejde

Om mig

Du må give tid og plads til at arbejde med i terapien, også mellem sessionerne. Det gælder både at mærke dine følelser på nye måder, få nye indsigter undervejs, men også at afprøve de strategier jeg vejleder dig i – så vil terapien få den bedst mulige effekt.


Samarbejdsrelationen

Det er dig der gør arbejdet, og mig der bidrager i processen!

Den dybere indsigt i dig selv som grundlag for forandring

Det kræver mod at skabe forandringer!

Individuelle forløb

0
For et interview på 45 min.
0
For en session på 60 min.

Parterapi

0
Indledende forløb til parterapi - et fælles interview på 60 min+2 individuelle sessioner á 60 min:
0
Parsession på 60 min.
0
Parsession på 90 min.
0
Individuel session ifm. parforløb 60 min

I klinikken i Odsherred:

0
En hel pardag incl frokost, 6 timer
0
En halv pardag 2½ time

Der kan i særlige tilfælde ydes rabat ved længere forløb med hyppige sessioner, samt studierabat.

Tilskud

Henvisning fra egen læge

Jeg ikke har overenskomst med den offentlige sygesikring og kan derfor ikke tage imod henvisninger fra egen læge.

Sundhedsforsikringer og forsikringsselskaber

Ved nogle specifikke psykologiske problemstillinger kan der gives tilskud, og der kan muligvis bevilges tilskud ved en privat sundhedsforsikring eller ulykkesforsikring.

Sygeforsikring “Danmark”

Sygeforsikring Danmark yder tilskud til psykologbehandling for medlemmer i gruppe 1, 2 og 5.