Stress

Få styr på dine stressorer, og støv nej-hatten af!

Hvorfor er vi stressede?

Vi bliver generelt set stadig mere stressede – fordi vores hjerne skal alt for meget, vi er alt for aktive på det mere mentale plan, men også i vores liv som sådan. Det er ikke rigtig ok at være tilbaglænet og tage det hele lidt afslappet. Vi skal være med og på forkant. Der er også stadigt stigende krav på arbejdspladserne, alene hele digitaliseringen har gjort at vi forholder os meget mere til job og opgaver – også i det der burde være fritid og afkobling. Men der er også stigende krav om effektivitet, forandringsvillighed og personlig udvikling – hvilket kan give en følelse af aldrig rigtigt at nå i mål, for når noget er opfyldt er der blot det næste at være rettet mod og stræbende efter, altså også på det mere personlige plan.

Vores hjerne har brug for at restituere og følelsesmæssigt har vi brug for at opleve at det vi gør er godt nok.

Stress er for en stor del en fysiologisk reaktion, og de der så ikke begrænses af en angsttilstand, når stressniveauet er for højt i for lang tid… de kan så muntre sig med stressrelaterede sygdomme i stedet. Det kan være hjertekarsygdomme, kræft som følge af forhøjet brug af stimulanser som alkohol og rygning, og desuden en forværring af alle andre lidelser og tilstande, de være sig fysiske og psykiske.

At håndtere stress betyder at udrede hvilke faktorer, situationer, opgaver, forventninger, relationer etc. du føler dig presset af. Men det handler også om at lære stress-reducerende teknikker. Her gøres brug af mindfulness, mentaliseringsøvelser, samt i nogle tilfælde krops- og åndedrætsterapi.