Særligt sensitiv

Sensitivitet er en særlig ressource, find ud af hvordan

Lær at anvende din sensitivitet som en særlig ressource…


Sensitivitet er en særlig ressource. Fordi du er i stand til at mærke dig selv og dine følelser som klare signaler, så handler det om at lytte godt efter, og gå i en fornuftig indre dialog. Med denne dialog skal du sikre at du anvender dine ressourcer bedst muligt, og ikke hverken over- eller underforbruger dig selv!


Måske du har læst og hørt om ’særlig sensitivitet’ og kan genkende dig selv i beskrivelserne, og kan opleve dig påvirket negativt af forskellige faktorer og oplevelser:

 • Blive overvældet af indtryk fra omverdenen, og derfor let kan føle dig udmattet, forvirret og føle at du mister ’jordforbindelsen’. Der bruges rigtig meget energi på bare at være til stede ved helt almindelige begivenheder, når der er mange mennesker eller foregår mange aktiviteter.
 • En lavere tærskel for at blive stresset.
 • Svært ved at håndtere forandringer i tilværelsen og dagligdagen, det kan være privat eller på arbejde.
 • At registrere følelsesmæssige sansninger ved samvær med andre mennesker, også i store forsamlinger, og have svært ved at håndtere denne ressource hensigtsmæssigt, for dig selv og andre.
 • En større følsomhed på noget der af andre kan være svært at forstå, og evt. som en følge heraf kan du let komme til at føle dig ’forkert’ eller ’svag’.
 • Større følelsesmæssige reaktioner over for uoverensstemmelser med andre, og kan blive meget påvirket af hvad der sker i dine relationer. Det kan derfor fylde meget hvordan andre reagerer på dig, og måske kan du komme til at føle dig helt forkert, eller at andre er helt urimelige.
 • At opleve at sanseindtryk, det du hører, ser, mærker og fornemmer, træder frem tydeligere end hvad andre mennesker oplever.
 • En tendens til at skabe mange tolkninger af hvad der foregår mellem dig og andre mennesker, og hos andre mennesker.
 • En tendens til selvkritik og negative selvvurderinger, og dermed kan det også føles meget svært at få kritik fra andre.
 • Angst eller ængstelighed, bekymringer og nervøsitet.
 • En stor opmærksomhed på at alt fungerer og at alle har det godt.
 • I alle de sansninger og registreringer du har, at have svært ved egentlig at kunne mærke og kende dine egne behov, begrænsninger og ressourcer.
 • Ved negative oplevelse i barndommen, kan der desuden være en større sårbarhed for at udvikle depressioner og angsttilstande.

Det kan være meget svært på egen hånd at finde måder at håndtere de forskellige problemstillinger. Og ved tilstrækkelig lang tids forsøg på egen hånd og uden den rette hjælp, kan man risikere helt at overse de kompetencer og styrker man rent faktisk også har.

Styrk din personlige robusthed

De forskellige problemstillinger risikerer at forværre hinanden og skabe flere negative oplevelser. Fx kan det blive stadigt mere svært at indgå i sociale situationer, når man mange gange har oplevet at det kan være svært at overskue, og på den måde bliver man jo trist og kan komme til at føle sig ensom og uduelig, og blive stadig mere påvirket negativt.

Men det er muligt at flytte fokus fra det der kan opleves som problematisk til et fokus på de ressourcer og kompetencer du har ved netop at have en god sensitivitet – og tilføre en yderligere styrkelse gennem træning af din personlige robusthed.

Den personlige robusthed indeholder i vores version både den mentale robusthed, med ressourcer til at kunne balancere sig selv, samt en evne til at have og bevare en kontakt med sig selv gennem mere intuitive ressourcer. De intuitive ressourcer kan bedst beskrives som en indre og ydre sansning, sammenholdt med alle tidligere oplevelser og erfaringer, der er lagret i både bevidste og mere underbevidste lag.

Det væsentligste er at man kender sine egne ressourcer og tager hånd om sine udfordringer!

Mennesker der kan kendetegnes ved at være ’særligt sensitive’ er også karakteriseret ved en god følelsesmæssig begavelse, med et mere facetteret følelsesliv end de fleste, en god social indlevelse med en veludviklet empati. Herudover kan ses høj begavelse, med høje personlige standarder, en høj abstraktionsevne og en mere dybsindig tilgang til livet og tilværelsen som sådan.

At have en god personlig robusthed indeholder forskellige ressourcer, der indgår i ’den mentale robusthed’, som man er i stand til at gøre brug af når det er nødvendigt. Men hvornår ved man hvornår det er nødvendigt?

Det ved man gennem veludviklede intuitive ressourcer, der giver én mulighed for at mærke hvordan man har det, hvad man har brug for og dermed sætte de mere mentale processer i gang til at afgøre hvad der vil være mest hensigtsmæssigt lige nu – for én selv og andre. Det betyder at have et godt kendskab til sig selv, sine ressourcer og udfordringer.

Udover at arbejde med sensitivitet i et individuelt forløb, kan jeg tilbyde dig at deltage i et gruppeundervisningsforløb til at styrke dine ressourcer.