Artikel om angst

Eurowoman marts 2016

Kommentar til artiklen

Jeg kan ikke genkende at en sygemelding på 8 uger på grund af angst eller andre psykiske problemer, fører til at man ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Derimod ser jeg, at mange kommer styrkede, med større selvindsigt og mere hensigtsmæssig brug af deres ressourcer tilbage på job. Dette hænger naturligvis sammen med at indgå i et psykologisk behandlingsforløb.

Se artiklen hos Eurowoman

Du kan også hente artiklen som PDF: Hvad er du bange for?