Metoder

Samtaleterapi, mindfulness, åndedræt, visualisering og kropsterapi – mulighederne er mange

Mine erfaringer med terapeutisk arbejde

Du må give tid og plads til at arbejde med i terapien, også mellem sessionerne. Det gælder både at mærke dine følelser på nye måder, få nye indsigter undervejs, men også at afprøve de strategier jeg vejleder dig i – så vil terapien få den bedst mulige effekt.

Samarbejdsrelationen

Det er dig der gør arbejdet, og mig der bidrager i processen!

Den dybere indsigt i dig selv som grundlag for forandring

Det kræver mod at skabe forandringer!